Ústav slovenskej literatúry: www.uslit.sav.sk/

Ústav svetovej literatúry: www.usvl.sav.sk/

Slovenská národná knižnica: www.snk.sk/

Klasici - online knižnica: www.klasici.sk/

Slovenský jazyk do vrecka https://slovencina.vselico.com/

Literárno informačné centrum: www.litcentrum.sk/

Maturitná knižnica Slovenského rozhlasu: www.slovakradio.sk/radio-litera

Zlatý fond denníka SME: zlatyfond.sme.sk/

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra www.juls.savba.sk

Slovník slovenského jazyka: www.slex.sk/

Lexikografické príručky slovniky.korpus.sk/

Komunikácia - postup  www.classtools.net/widgets/dustbin_9/AT2Mm.htm