Vansovej Lomnička

  • 2015

        Dňa 16. marca 2015 sa uskutočnil v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine 48. ročník súťaže Vansovej Lomnička v prednese poézie a prózy. Študentky  Natália Ďubašáková z 2.F a Michaela Hriňová z 2.C nás úspešne reprezentovali a umiestnili sa na 1. a 2. mieste. Obidve recitátorky postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca v Žiline.

Srdečne blahoželáme!