Sárova Bystrica 

2016

Turčianske kultúrne stredisko v Martine usporiadalo dňa 18. 10. okresné kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica. Študentka Michaela Hriňová zo 4. C triedy sa umiestnila na 2. mieste a na základe odporúčania poroty postúpila do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa konalo dňa 25. 10. v priestoroch Mestskej radnice v Žiline. M. Hriňová sa umiestnila na 2. mieste a postúpila do celoslovenského kola. Stredoslovenské osvetové centrum v Banskej Bystrici zorganizovalo štátne kolo v dňoch 24. – 25. 11. M. Hriňová úspešne reprezentovala našu školu, vo finále súťaže mladých moderátorov – amatérov sa umiestnila na 3. mieste.

 

 
 
 

2015

 V dňoch 26. a 27. novembra 2015 sa konalo štátne kolo súťaže Sárova Bystrica 2015 v priestoroch Stredoslovenské kultúrneho strediska v Banskej Bystrici. Naša študentka Michaela Hriňová z 3.C triedy uspela v celoslovenskej konkurencii a vo finále tejto súťaže sa umiestnila na 2. mieste.

Výsledková listina

I. kategória: od 15 - 18 rokov
1. miesto   Nikola Capeková
2. miesto   Michaela Hriňová – GVPT Martin
3. miesto   Emma Smatanová
                  Jozef Pikula

2014    

        Dňa 21.10.2014 sa v Klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo regionálne kolo súťaže mladých slovenských moderátorov a moderátoriek - Sárova Bystrica 2014. Dvaja študenti nášho gymnázia sa umiestnili na popredných priečkach. Jakub Dzimko zo 4.D triedy obsadil 3. miesto a Michaela Hriňová z 2.C triedy zvíťazila a postúpila do krajského kola v Žiline. V krajskom kole v Žiline, ktoré sa konalo 5.11.2014, získala Michaela Hriňová špeciálnu cenu - čestné uznanie poroty za predvedený moderátorský prejav. Srdečne gratulujeme.