Prečo mám rád Slovensko

  • 2013

Dňa 11. júna 2013 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaží odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. Študent Matej Súkeník pod vedením Mgr. N. Mihálikovej obsadil v konkurencii 39 prác 1. miesto. Jeho úlohou bolo napísať text krátkeho rozsahu na tému Prečo mám rád Slovensko.

  • 2012

Dňa 12. 6. 2012 sme boli pozvaní na vyhodnotenie súťaží odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2011/2012. Žiak Matej Súkeník, pod vedením Mgr. N. Mihálikovej obsadil 2. miesto v súťaži Prečo mám rád Slovensko.