Hviezdoslavov Kubín   

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.                                                                                     

                           

 

 

 • 2017

Dňa 6. 3. sa uskutočnilo školské kolo súťaže  Vajanského Martin v oblasti prednese poézie a prózy. V prednese prozaického textu zvíťazila Michaela Klaudínyová z 2. C triedy. 1. miesto v prednese poézie získala Martina Bobová z 1. B triedy. Obe študentky postúpili do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa konalo dňa 30. 3. v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine. Naša študentka M. Klaudínyová sa umiestnila na 2. mieste a na základe odporúčania poroty postúpila do krajského kola.

 

 

 

 • 2016

Dňa 24. 2. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2016.

A.kategória: poézia

1.         miesto – Michaela Hriňová, 3. C

2.         miesto – Terézia Lazarová, 3. F

3.         miesto – Norbert Hoferica, 3. G a Nina Kadášová, 3. G

B.        kategória: poézia

1.         miesto – Michaela Klaudíniová, 1. C

B.kategória: próza

1.         miesto – Lucia Lieskovská, 1. D

2.         miesto – Barbora Šimová, 1.A

3.         miesto – Mária Buckulčíková, 1.B

 

 • 2015

 

Dňa 4.3.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015.

Výsledková listina:

1. kategória

PRÓZA:

1. miesto – M. Rapavá, 3.C

POÉZIA

1. miesto – E. Lettrichová, 3.C

2. miesto – N. Ferencová, 3.C

2. kategória

PRÓZA

1. miesto – M. Hriňová, 2.C

2. miesto – S. Stančíková, 1.C

3. miesto – T. Chromeková, 1.C

POÉZIA

1. miesto – T. Lazarová, 2.F

3. miesto – Dominik Lukáč, 2.B

 

Dňa 12.3.2015 sa v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine uskutočnilo regionálne kolo súťaže Vajankého Martin v prednese poézie a prózy. Michaela Hriňová z 2.C triedy získala čestné uznanie od poroty za prednes prozaického textu. Terézia Lazarová z 2.F triedy sa umiestnila na treťom mieste v prednese poézie.

                                  

 

Srdečne blahoželáme!

 • 2013

V  marci 2013 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. Recitátori súťažili v  III. a IV. kategórii poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnilo 32 študentov.

POÉZIA                                                                    PRÓZA

III. kategória – T. Lazárová, 2. F                              III. kategória – N. Ďubašáková, 2. F

IV. kategória – V. Šlepec, 3. C                                 IV. kategória – M. Hnilica, 1. B

            Umiestnenie študentov v okresnom kole Vajanského Martin: III. kategória – próza: N. Ďubašáková, 2. F – 1. miesto.

 • 2012

V  marci 2012 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. Recitátori súťažili v II., III. a IV. kategórii poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnilo 32 študentov.

POÉZIA                                                                               PRÓZA

II. kategória                                                                          II. kategória

 1. N. Hoferica, 1. G                                                    1. N. Ďubašáková, 1. F
 2. J. Krcho, 1. F                                                            2. J. Pančík, 1. G
 3. B. Prídavková, 1. G                                              3. N. Kadášová, 1. G

III. kategória                                                                         III. kategória

 1. neudelené                                                                  1. T. Pavlišová, 2. F
 2. neudelené                                                                  2. A. Oberfranczová, 3. F
 3. V. Maťková, 3. F                                                      3. A. Šamová, 2. F

IV. kategória                                                                         IV. kategória

 1. V. Khuebachová, 6. F                                          1. K. Gajdošová, 3. C
 2. M. Siekelová, 1. C                                                   2. J. Országhová, 1. B
 3. K. Polerecká, 1. A                                                    3. K. Maťašová, 4. F

          Umiestnenie študentov v okresnom kole Vajanského Martin: IV. kategória – poézia: V. Khuebachová (6. F) – 1. miesto.