Čo vieš o Jonášovi Záborskom?

Dňa 23. novembra 2012 sa študenti nášho gymnázia (Vladimír Šlepec, 3. C, Matej Súkeník, 2. C, Emília Teťuľová, 2. B) pod vedením Mgr. N. Mihálikovej zúčastnili literárnej súťaže s názvom Čo vieš o Jonášovi Záborskom a mali možnosť overiť si svoje vedomosti. Hneď po slávnostnom otvorení súťaže sme si rozšírili svoje obzory a to vďaka prednáške pani kurátorky SNLM  Daniely Paulďurovej. Po jej ukončení sme boli postavení pred testové otázky vo forme kvízu zo života tohto turčianskeho rodáka. Po úspešnom absolvovaní kvízu sme si vyžrebovali ukážku jednej z bájok Jonáša Záborského a Vladko Šlepec ju úspešne predniesol. Výsledkom celého nášho úsilia bolo tretie miesto a množstvo nadobudnutých skúseností, ktoré nám už nikto nezoberie.