Akcie

 

  • 2013

Medzinárodný deň školských knižníc 2013

https://www.turieconline.sk/sport-zdravie/item/913-brana-do-zivota-na-gymnaziu-vpt-v-martine

  • 2012

Medzinárodný deň školských knižníc – 22. október 2012

     Naša škola sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej súťaže o najzaujímavejšie poduja-

tie k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 22. októbra 2012.

     Za okrúhlym stolom sa v našej školskej knižnici, ktorá získala minulý školský rok názov

Svet múdrych regálov, zišli  študenti 1.A triedy s našimi mladými literárnymi autormi.

K okrúhlemu stolu prijali pozvanie Andrea Cikraiová, Janka Jakušová, Katarína Svobodová a

Katarína Tobiášová. Niektoré z nich už svoju tvorbu prezentovali na pôde našej školy prostredníctvom niekoľkých čítačiek, ktoré sa uskutočnili minulý školský rok. Niektoré svoju

tvorbu predstavili po prvýkrát pred verejnosťou.

     Na úvod sme si vypočuli pieseň i hru na gitare v podaní Ľubice Štefanidesovej. Tóny hudby nás voviedli do sveta slova, hudby a piesne. Hudba sprevádzala celé naše podujatie a

tvorila jeho neoddeliteľnú súčasť.

     Scenár jednotlivých literárnych prác, ako budú za sebou nasledovať, bol dopredu  pripravený podľa tém i žánrov.

     A teraz sa už študenti mohli započúvať do básní, poviedok našich mladých autoriek.

Ich slová boli sprevádzané tichou a krásne dotvárajúcou hrou na gitare.

     Autorky sa vo svojich literárnych debutoch venovali téme lásky, smrti, realite dnešných dní, ale aj problémom, ktoré trápia ich duše.

     Na záver sme si vypočuli, zaujímavú a príjemne dotvárajúcu atmosféru nášho stretnutia,

hru na husliach v podaní Moniky Kalajovej.

 

 

     Na ďalšej hodine sme pre druhú skupinu 1. A triedy pripravili zaujímajú tvorivú aktivitu,

ktorá je známa pod názvom päťveršie. Žiaci tvorili svoje päťveršia najprv na vopred stanovené podstatné meno ľubovoľne zvolené. Neskôr tvorili päťveršia na témy preberané na

hodinách literatúry. Išlo o antiku, starovekú literatúru, Homéra, Gilgameša ...

                                                                            

 

Prednes poézie a prózy mladých martinských autorov

Čítačka z tvorby našich študentov. V poradí tretie podujatie svojho druhu, pri zrode ktorého stál Tomáš Priehradný zo 4. D, sa presunulo na pôdu našej školy. Dňa 22. marca 2012 sa viac ako pol stovky fanúšikov literárnej tvorby zišlo v klubovni, aby si vypočuli ukážky z tvorby nielen spomínaného Tomáša, ale aj Kataríny Tobiášovej z 1. A, Lucie Kupcovej z 2. A, Mateja Súkeníka a Michaely Siekelovej z 1. C a Dominika Kevického z 3. B. Gitarový sprievod L. Kupcovej príjemne dotváral umeleckú atmosféru, takže dve hodiny uplynuli ako voda.

Pre veľký záujem zorganizoval T. Priehradný zo 4. D pod pedagogickým vedením Mgr. L. Koťkovej 24. apríla 2012 ďalšiu čítačku. Tentokrát pozval hostí – Dominiku Moravčíkovú a Michala Pivarčiho, ktorého básne už našli vydavateľa. Zostavu doplnila L. Kupcová z 2. A. Hudobne ich sprevádzala Zora Šišmišová z 2. F. Nezostalo len pri čítaní vlastnej tvorby. Dôkazom živého záujmu bola nielen zaplnená klubovňa, ale aj množstvo otázok, ktoré v závere zasypali autorov. Tí ochotne odpovedali, dovolili nám nahliadnuť do svojho vnútra, prezradili zdroje inšpirácie a porozprávali o svojich autorských začiatkoch.

                                                                            

  • 2011

Aj tento školský rok sa naša školská knižnica zapojila do už tradičnej súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. V rámci podujatia sme vyhlásili celoškolskú súťaž o názov pre našu knižnicu a dňa 24. 10. 2011 zorganizovali besedu s mladým úspešným slovenským spisovateľom Markom Mittašom, ktorý sa stal aj krstným otcom školskej knižnice. Hneď na úvod nám Marek v našej klubovni prečítal poviedku zo svojej úspešnej prvotiny Hriechy v rukavičkách. Po tejto síce krátkej, ale zato veľmi zaujímavej poviedke sa začala beseda. Kládli sme zaujímavé otázky a Marek Mittaš nám s radosťou odpovedal. Keď už sme boli oboznámení so životom a prácou spisovateľa, tak nám prečítal úryvok zo svojho rozpísaného románu. Potom sme sa presunuli do školskej knižnice, kde ju Marek Mittaš pokrstil netradične – písmenkami do polievky a ako správny krstný otec venoval Svetu múdrych regálov, svoju knižku aj s podpisom. Táto veľmi zaujímavá beseda bola ukončená skupinovou fotografiou.  

                                                                                        

 

 

Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým

16. novembra 2011 sa nám naskytla príležitosť privítať na našej škole publicistu, spisovateľa, autora siedmich kníh Michala Hvoreckého. Tento autor nám prišiel priblížiť svoje diela a poskytol tak literárny zážitok študentom tretieho a štvrtého ročníka. Stretnutie prebehlo vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére, a verte, že študenti mali o zábavu postarané. Michal nám čítal ukážky z jednej zo svojich kníh Pastiersky list, ktorá je plná poviedok, fejtónov a glos, a taktiež predstavil vtipné príbehy zo svojho blogu, ako napríklad Láska a smrť na Vianoce. Zatiaľ čo Michal predčítal z knihy, študenti pozorne počúvali, zabávali sa na vtipných a originálnych textoch a neskôr sa zapájali aj do diskusií. Jednoducho...každý si prišiel na svoje. Beseda ubehla ako voda a my sme sa museli rozlúčiť s týmto sympatickým a milým autorom. Našli sa aj takí, ktorých toto stretnutie zaujalo natoľko, že sa zúčastnili na poobedňajšej prednáške pre verejnosť v Turčianskej knižnici, kde Michal priblížil svoju ďalšiu knihu Dunaj v Amerike.