Ján Smrek - Básnik a žena

27.08.2011 23:06
Vy moja kráska, ste mojou Toscou,
Vás obsypať chcem lupeňami bozkov,
tam na tom brehu.
Tam Váš pôvab božský oviniem stuhou zamatovej trávy,
a uložím ho vedľa seba
pri jagote hviezd hviezd z vysokého neba.
Začriem veslom drahá, breh nás zdraví....
A teraz šeptom. Šeptom šepotavým.
Nech neodplaším svätojánske mušky,
Čo z voňajúcej materinej dúšky
priniesli spánok očiam tvojim tmavým.
Spi, moja sladká. S mečom archanjela,
s plamenným mečom bdiem nad tvojím snením.
Bo v krvi tvojej moja sa pení
A plam môj vlastný sála z tvojho tela.
Úžasu môjho vlajka šarlátová
nad nehou tvojho lona strepotala,
keď veliká a svätá obeť splála,
tá obeť odveká a večne nová.
Spi, sladká. Holubice tvojej hrudi
symbolizujú nesmrteľnú túžbu.
Pohansky krásnu svoju modloslužbu
nad nimi slúžim. Pokorný a hrdý...