George Orwell - 1984

28.08.2011 01:42

"Je to krásna prácička, ničiť slová. Samozrejme, najväčší odpad je pri slovesách a prídavných menách, ale aj stoviek podstatných mien by sa dalo zbaviť. A nie sú to iba synonymá, ale aj antonymá. Napokon, aké oprávnenie na existenciu má slovo, ktoré je len opakom iného slova? Už samo osebe slovo predsa obsahuje protiklad. Vezmi si, napríklad, slovo "dobrý". Ak jestvuje slovo "dobrý", načo je potrebné slovo "zlý"? "Nedobrý" naprosto postačí - je dokonca lepšie, pretože je to presný opak, čo sa nedá povedať o druhom slove. Alebo, ak potrebuješ silnejší výraz slova "dobrý", aký zmysel má celá reťaz nepresných a nepotrebných slov ako "výborný" či "vynikajúci" a všetky ostatné? Ten význam predsa vystihuje "naddobrý", alebo ak potrebuješ ešte niečo silnejšie, "nadnaddobrý". Samozrejme, že tieto tvary už používame, pravda, v definitívnej verzii newspeaku už nič iné nebude. Nakoniec celý pojem "dobra" a "zla" bude vystihovať iba šesť slov - v skutočnosti len jedno slovo. Chápeš, Winston, aká je to krása? Samozrejme, že autorom pôvodnej myšlienky je VB," dodal.
Pri zmienke o Veľkom bratovi si Winston hneď nasadil nedočkavý výraz. Napriek tomu však Syme odhalil uňho niečo ako nedostatok nadšenia.
"Keď ty, Winston, nedokážeš celkom oceniť newspeak," poznamenal takmer zronene. "Dokonca aj keď v ňom píšeš, stále myslíš v oldspeaku. Prečítal som si zopár tvojich vecí, ktoré z času na čas uverejňuješ v The Times. Vcelku sú dobré, ale predsa len sú to preklady. Srdce ťa ešte stále ťahá k oldspeaku s celou jeho neurčitosťou a zbytočnými významovými odtieňmi. Nedokážeš pochopiť, aké je krásne ničiť slová. A vieš ty vôbec, že newspeak je jediný jazyk na svete, ktorého slovná zásoba sa z roka na rok zmenšuje?"
Winston to samozrejme vedel. Usmial sa, ako dúfal súhlasne, ale netrúfal si nič vysloviť. Syme si odhryzol ďalší kus tmavého chleba, chvíľu ho žul, a potom pokračoval:
"Nechápeš, že jediným cieľom newspeaku je zúžiť rozsah myslenia? V konečnom dôsledku dosiahneme stav, keď ideozločin nebude vôbec možný, nebudú totiž jestvovať slová, ktoré by ho mohli vyjadriť. Každý potrebný pojem bude v budúcnosti vyjadrovať jediné slovo; jeho význam sa presne stanoví a všetky vedľajšie významy sa vygumujú a zabudne sa na ne. V jedenástom vydaní už nemáme k tomuto cieľu ďaleko. Pravda, tento proces bude pokračovať ešte dlho po tvojej i mojej smrti. Rok po roku bude menej a menej slov a rozsah vedomia sa vždy o niečo zmenší. Isteže, už dnes nejestvuje dôvod, či opodstatnenie na páchanie ideozločinov. Všetko je to len otázka sebadisciplíny a ovládania skutočnosti. Lenže v konečnom dôsledku ani to nebude potrebné. Revolúcia sa zavŕši vtedy, keď jazyk bude dokonalý. Newspeak je angsoc a angsoc je newspeak," dodal s nádychom skéhosi mystického uspokojenia. "Zišlo ti, Winston, vôbec niekedy na um, že okolo roku 2050, a to vravím o najneskoršom termíne, nebude jedinej živej bytosti, ktorá by rozumela tejto našej konverzácií?"
"Okrem..." začal Winston pochybovačne, ale sa zarazil.
Už mal na jazyku "okrem proletov", ale sa zastavil, lebo si nebol načistom, či jeho poznámka nie je tak alebo onak nepravoverná. Syme však pochopil, čo chcel povedať.
"Proleti nie sú ľudské bytosti," poznamenal bezstarostne. "Okolo roku 2050 - a pravdepodobne ešte skôr - prakticky už nikto nebude oldspeak ovládať. Z celej starej literatúry nezostanú ani len zdrapy. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron - tí všetci budú jestvovať iba v newspeakových podobách, nielenže sa zmenia na niečo iné, ale zmenia sa na protiklad toho, čo boli. Dokonca aj literatúra Strany sa zmení. Ba aj heslá sa zmeni. Ako by mohlo existovať heslo "sloboda je otroctvo", keď pojem slobody sa zruší?! Celá myšlienková klíma bude iná. Nijaké myslenie v tej podobe, ako ho teraz chápeme, vlastne ani nebude. Pravovernosť znamená nemyslieť - nepotrebovať myslieť. Pravovernosť je nevedomosť." A vtedy zrazu Winston nadobudol vnútorné presvedčenie, že skôr či neskôr Syma vyparia. Je priveľmi inteligentný. Vidí priveľmi jasne a rozpráva priveľmi otvorene. Takých ľudí Strana neobľubuje. Jedného dňa zmizne. Má to vpísané do tváre.