Odkaz vierozvestcov

    Dňa 19. júna 2013 sa trieda druhá G zúčastnila prednášky a následne tvorivých dielní pri príležitosti výročia príchodu vierozvestcov sv. Konštantína a sv. Metoda. Študenti prišli do klubovne, kde im tretiačky urobili krátku prednášku o živote, posolstve a zaujímavostiach týchto solúnskych bratov. Po zistení nových informácií sa rozdelili do skupín: výtvarná, zbrane, šperky, 3D modelári, básnici. Potom, ako sme vytvorili originálne diela, sme si ich vystavili v učebni číslo päť.