Hana Zelinová

            Dňa 25. 3. 2014 sme na našej škole zorganizovali konferenciu pri príležitosti 100. výročia narodenia Hany Zelinovej, ktorej život i tvorba sú úzko prepojené s regiónom Turiec. Na konferencii nás poctila svojou návštevou pani Žiaková, pracovníčka mestskej knižnice vo Vrútkach. Autenticky nám priblížila Hanu Zelinovú nielen ako spisovateľku, ale najmä ako človeka.