Čítačka

    Píšeš? Chceš sa s nami podeliť? Na túto výzvu p. prof. L. Koťkovej a K. Kučmovej zareagovali 26. marca 2013 Milan Kochan zo 6. G, Katarína Tobiášová z 2. A, Andrea Cikraiová, Janka Jakušová zo 4. G a Ivana Froľová zo 4. F. Vďaka ich rozhodnutiu zahodiť ostych, otvoriť svoju dušu pred spolužiakmi a prečítať niečo z vlastnej literárnej tvorby sme sa mohli stretnúť v klubovni našej školy. Strávili sme príjemné chvíle v spoločnosti nielen pekného slova, ale aj lahodných tónov hudby v podaní Ľubice Štefanidesovej z 3. C a Zory Šišmišovej z 3. F.