Beseda o Proglase

        

Dňa 19. 09. 2013 navštívili druháci Literárne múzeum MS, kde sa zúčastnili prednášky o Proglase. Stretli sa tu s významnými osobnosťami, ktorí sa venujú tematiky staroslovienskej literatúry, slovenským literárnym historikom doc. PhDr. Augustínom Maťovčíkom a macedónskym prekladateľom slovanskej literatúry Stojanom Lekoski. V závere prednášky študenti hrdo počúvali úryvky Proglasu v staroslovienčine, macedónčine a slovenčine.