Aktuálne

 

Aj hodiny slovenského jazyka a literatúry môžu mať rôznu podobu. Presvedčili sa o tom študenti I. E triedy, ktorí dnes zavítali v strašidelných maskách na putovnú výstavu, kde sa zoznámili s osobnosťami zapísanými v kalendári UNESCO. Abrakadabra, priatelia!